Vizyonumuz

Vakıf olarak ana çalışma alanımız, bağımsız yaşamdır. Engelli çocuk ve ailelerin, sağlık, eğitim, barınma ve standart yaşam koşulları açısından çalışmalar yapmak ve bu alanlara yönelik bağımsız yaşam olanaklarını sağlamaktır.