Projeler

HEDEFLEDİĞİMİZ HİZMETLER

 • Özel veya kamuya ait tüm eğitim kurumlarında, sağlık tesislerinde, sosyal ve sportif tesisler ile işletmelerde, her türlü engellinin yararlanabileceği  biçimde uygun mimari değişiklikler düşünülerek bu tesis ve kurumlarda alt yapı, mimari ve ergonomik düzenleme çalışmalarına yardım yapmak, bu konuda tüm  kurumlar ile işbirliği yapmak, anılan çalışmalarına destek vermek, 
 • Eğitim ve Öğrenimin her kademesinde Eğitim ve Öğrenim gören Engelli öğrencilere yurt içi ve yurt dışı bursları bizzat vermek veya sponsorlar bularak verilmesini sağlamak. 
 • Engellilerin yararlanacakları kültür merkezleri oluşturmak
 • Engellilere iş imkanları yaratacak mekanlar açmak veya işletmek, 
 • Engelli öğrencilerin de eğitim ve öğretim alabileceği, alt yapısı çağdaş biçimde düzenlenmiş örnek, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, lisans ve yüksek lisans eğitim kurumları kurmak, kurulmasına yardım etmek,
 • Ulusal ve uluslar arası kurumlar, dernek ve vakıflarla işbirliği yapmak, 
 • Mevcut veya ileride kurulacak hastane, poliklinik ve rehabilitasyon merkezleri ile anlaşmalar yapmak suretiyle engelliler için özel tedavi günleri ve seansları oluşturmak,
 • Gelir getirici sağlık hizmetleri sunarak, gelirlerini vakfın amacı doğrultusunda kullanmak,
 • Engelli sporcuların desteklenmesi, ulusal ve uluslar arası organizasyonlarda yarışması için başta Spor ve Sağlık Bakanlıkları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonlar ile koordineli olarak çalışarak, sporcuların desteklenmesinin sağlanması ve sponsorluklar bulunması, 
 • Ulusal milli bayramlarda temsili olarak birer günlükte olsa ilgili makamlara engelli gençler ve çocukların temsili katılımlarının sağlanması, 
 • Broşür, bülten, video kaseti, cd ve dvd,  film, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınlamak; 
 • Konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, fuar, sergi, yaz kampları  ve okulları,  şenlikler, yarışmalar, geziler, bilimsel ve eğitsel toplantılar, konser ve defileler düzenlemek, gelirleri vakıf amacına tahsis edilmek üzere tv programları ve yarışmalar yapmak, mevcut televizyon ve platform işletmecisi kuruluşlar ile iş birliği yaparak engellilere özel yayın yapan televizyon kanallarının ve programlarının gerçekleşmesini sağlamak, tv, radyo, internet ve diğer kitle iletişim araç ve teknolojileri kullanılarak gelirleri vakıf amacına tahsis edilmek üzere her türlü bağış ve yardım toplama kampanyalarını düzenlemek
 • Avrupa Birliği fonları başta olmak üzere, bahse konu fon ve kaynakların bağış ve bu ülke ve birlik kurumları ile koordineli olarak çalışarak elde edilecek hibe ve bağışlamaların, birlikte gerçekleştirilecek gelir getiri faaliyetlerin alınarak vakıf amacının gerçekleşmesi için kullanılmasını sağlamak