Misyonumuz

Engelli çocukların ve ailelerinin; sağlık, eğitim, sosyal, kültürel, hukuki, mesleki vb hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek ve istihdamı, sosyal yaşama uyumu, bağımsız yaşamın önünde engel olan nedenlerini ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmalı ve sosyal toplumsal dayanışmayı sağlamak.

Engelliler ve toplum arasındaki karşılıklı saygı ve sevgi köprüleri kurmak. Engellerin bağımsız yaşamak adına eğitim, sağlık, kültürel, barınma, ekonomi rehabilitasyonlarını sağlamaktır.

Engelli çocuk ve gençlere tedavi, yardım ve eğitim imkanı sağlamaya odaklanmış olup, ailelerinin ve genelde toplumun bilinçlendirilmesiyle de bu kişilerin toplumsal yaşama aktif katılımına öncülük yapmak.