Kanatsız Melekler Projesi

    Proje Adı: Kanatsız Melekler Kasabası Projesi
    Yer: İstanbul İl Sınırları İçerisinde Olacaktır
    Ortalama Proje Alanı: 750.000 m² - 1.000.000 m²
    Kasabada Yaşayacak Olan Dezavantajlı Birey Sayısı: 1.000 Birey
    Hizmet Verecek Personel Sayısı: 1.500 Kişi
 
    Projenin Amacı: Dezavantajlı bireylerin erken çocukluk döneminden başlayarak yetişkinlik dönemindeki iş ve mesleki programları da dahil olmak üzere, yaşam boyu süren kaliteli ve nitelikli bir özel eğitim hizmeti vererek toplumsal yaşama uygun bireyler haline getirmek, engel türüne, derecesine, bireyin yaşına ve özelliklerine, ihtiyaçlarına göre işlevsel olarak planlanmış programlarla hayata kazandırmaktır.

C:UserspcDownloadsorduda-tatilköyü.jpg 

 
Kasabada Yaşayacak Dezavantajlı olan bireyler ve özellikleri
 • Otizm

 • Rett Sendromu

 • Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu

 • Asperger Bozukluğu

 • Atipik Otizm

 • Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler

 • Dowm Sendromlu Bireyler

C:UserspcDesktop5.jpg

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ

Özel Eğitim Uygulama Okulu

 • Birinci Kademe

 • İkinci Kademe

 • Üçüncü Kademe

Özel Eğitim Meslek Lisesi

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Hizmet İçi Eğitim Birimi

C:UserspcDownloads	arımmmmmmm.jpg

TARIM

 • Seracılık ve Topraksız Tarım              

 • Topraklı Tarım

 • Akıllı Mera

 • Meyve Tarımı

              C:UserspcDownloadsesi çiftliği 10.jpg C:UserspcDownloadsesi çiftliği 16.jpg

HAYVANCILIK

Süt

Besicilik;

 • Küçükbaş Besicilik

 • Büyükbaş Besicilik

Gezen Tavuk ve Yumurta Üretimi

C:UserspcDesktop4.jpg

REHABİLİTASYON MERKEZİ

 • Toplam 3.000 alana sahip,

 • Otizm spektrum bozukluğu (YGB) ve zihinsel engelli, özel öğrenme güçlüğü tanılı öğrencilere özel eğitim hizmeti verecek

 • Birebir akademik eğitim, toplumsal ve sosyal yaşam eğitimi, öz bakım becerileri eğitimi, bağımsız yaşam becerileri eğitimi, duyu bütünleme, hidroterapi, hizmeti verilecektir.

 • Bünyesinde özel eğitim öğretmenleri, psikolog, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişim uzmanları, okul öncesi öğretmenleri ve dil konuşma bozuklukları uzmanı çalışacaktır.